06 21224420
info@roki.nl
Maasstraat 1, 1972ZA IJmuiden

Sponsort u een uitje voor de kinderen van Kérub? 2 september 2021

Geachte heer/mevrouw,

Heeft u een goede zomer gehad? Misschien bent u wel op vakantie geweest, voor het eerst sinds lange tijd. We hopen dat u een fijne tijd hebt gehad en genoten hebt van rust, van mooie ontmoetingen en een andere invulling van tijd.

De vakantie voor kinderen in Roemenië is lang, zo’n drie maanden. Vanaf half september gaan de kinderen van het kinderinternaat Kérub pas weer naar school. Normaal gesproken gaan de kinderen tijdens de vakantie op kamp. Dit jaar gingen veel kampen niet door en de kampen die wél doorgingen waren vreselijk duur omdat de maatregelingen mbt Covid-19 fors waren. Dat maakte dat het financieel niet haalbaar was om de kinderen mee te laten gaan.

Natuurlijk was dat een teleurstelling. Nu heeft de leiding het plan opgevat om zélf een kamp te organiseren voor de kinderen in het huis. Ze kunnen een houten gemeenschapshuis in de bergen huren van de kerkelijke gemeente voor 3 dagen en er is plaats voor 17 personen. Leuke activiteiten, een bezoek aan een zoutmijn en naar de top van de berg klimmen staan onder andere op het programma.

Aan ROKI is gevraagd dit uitje te sponsoren en we willen hen heel graag tegemoet komen. Daarom willen wij graag een beroep op u doen om ons hierin te ondersteunen. Doet u mee? Elke bijdrage, hoe groot of hoe klein ook, is waardevol en helpt.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van St. ROKI, NL73 RABO 0135275717 o.v.v. Zomerkamp Kérub.

Heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van Kérub.

Namens het bestuur,

Jolanda Abspoel-Kromhout