06 21224420
info@roki.nl
Maasstraat 1, 1972ZA IJmuiden

Sandra in Roemenië

In november 1998 is zij als Sandra van Rijssel voor een diaconaal jaar vertrokken naar Roemenië. Zij kon daar in de stad Tirgu Mures als vrijwilligster werken in het kindertehuis Lidia Home.

Rondzendbrief foto

Sandra’s werk

Sandra zet zich geheel belangeloos in om kinderen op te helpen door hun leefomstandigheden te verbeteren. Zij houdt van de kinderen en de kinderen houden van haar. Zij is met nog twee werkers een vaste rots voor de kinderen.
Van 1998 tot 2015 heeft zij diverse functies in het kindertehuis Lidia Home in Tirgu Mures (Roemenië) bekleed. Deze waren o.a. werkster met de kinderen, onderwijzeres bij huiswerk, ondersteunster van het management, personeelvertegenwoordiger naar het bestuur, lid van de commissie voor veranderingen, supervisor waarnemend directeur, verwerkster van de dozen goederen vanuit Nederland. Daaruit blijkt dat ze behalve het vertrouwen van de kinderen, ook dit heeft van het personeel, de directeur en het bestuur.

Sandra’s leven

In december 2006 is zij getrouwd met Fekete, Attila. Zij heeft daarbij de naam van haar man overgenomen. Na de geboorte van hun drie kinderen gebruikte zij de mogelijkheid van ouderschapsverlof, maar heeft desondanks een toezichthoudende functie geaccepteerd in Lidia Home.
Vanaf het begin is zij afhankelijk van giften van particulieren. Later liepen die giften via Stichting ROKI, waarvan zij een maandelijkse bijdrage kreeg. Deze ondersteuning was noodzakelijk omdat de kosten van levensonderhoud in Roemenië door de beide personen van het echtpaar verdiend moet worden. De kosten zijn de laatste jaren (ook na de toetreding van Roemenië tot de EU) omhoog geschoten tot bijna het Europese niveau, terwijl de inkomens niet of bijna niet zijn gestegen.
Attila en Sandra hebben een tweede huisje gebouwd op hun privé terrein. De reden daarvan is, dat een visite daar nooit voor even een bakje koffie op een avond kan zijn. Als er visite uit Nederland komt, blijven die meestal langer en het verblijf van dit soort visite in een gezin niet juist wordt geacht.
Sinds 2015 heeft ze een eigen kinderinternaat Kerub gesticht in Abod. Zij werkt daar één keer per week 24 uur, de rest van haar werktijd gebruikt zij om alle praktische zaken (papierwinkel, boodschappen, organiseren etc.) te regelen. Zij krijgt een klein salaris van Kerub, dat deels door Stichting ROKI wordt gefinancierd. .

Steunt u haar?

Sandra wordt wel de ogen van Stichting ROKI genoemd. Vragen over Kerub of de andere projecten van Stichting ROKI worden door haar op locatie bekeken en gerapporteerd aan de Stichting. Ook haar blijvende inzet voor de kinderen en hun thuissituatie maakt deel uit van haar werkzaamheden voor Stichting ROKI.
Steunt u haar door een Gift via Stichting ROKI voor de begeleiding van de kinderen en hun families van Kerub? Haar liefde is onbetaalbaar, maar de kinderen hebben recht op een menswaardig bestaan en een constant aanwezige factor van liefde en aandacht. Zij en de kinderen zijn het waard.