06 21224420
info@roki.nl
Maasstraat 1, 1972ZA IJmuiden

Dankbaar en Hoopvol! 11 december 2021

Geachte heer/mevrouw,

We naderen alweer het eind van het jaar. Het lijkt wel of dit jaar is omgevlogen. En daar waar we hoopten dat corona inmiddels de wereld uit zou zijn worden we nog dagelijks geconfronteerd met deze situatie. Toch hebben we ook hoop. Onze Hoop is in Christus. Dat is de Hoop waar we elke dag voor opstaan, met onze blik vast gericht op Hem kunnen we nog steeds genieten van het leven.

Die hoop zien we ook als we dagelijks de foto’s, filmpjes en verhalen van Kérub binnenkrijgen. We zien blije kinderen die plezier hebben, die zich veilig voelen, die een thuis hebben gevonden waar ze kunnen opgroeien.

Dat was dit jaar goed zichtbaar door de komst van een nieuwe jongen, Zsolti. Op de foto’s kun je zien hoe hij niet alleen liefdevol door de leiding werd opgenomen, maar het viel op dat ook de kinderen hem omarmden, ze zorgden voor hem en hij werd gelijk opgenomen. Dat raakt ons. Er heerst liefde in dat huis.

We zijn dankbaar als we zien wat daar gebeurt. We zijn ook dankbaar voor uw betrokkenheid. Toen we deze zomer een oproep deden om het financieel mogelijk te maken dat de kinderen een paar dagen op vakantie konden, werd er massaal op gereageerd. En wat een mooie vakantie werd het! Nogmaals hartelijk dank dat we dit samen konden doen.

Voor het komend jaar willen we als Stichting ROKI heel specifiek een aantal projecten en behoeften van het kindertehuis financieel gaan ondersteunen. We zullen u hiervan nog op de hoogte stellen. Er is één dringende vraag die we graag onder uw aandacht willen brengen. Wanneer de kinderen uit school komen moeten zij nog minstens twee uur huiswerk maken. Op dit moment is er geen goede huiswerkbegeleiding voor de kinderen, terwijl dat dringend nodig is. Daarom hebben we besloten dat er in 2022 iemand aangesteld moet worden die deze taak elke schooldag op zich neemt. Het ondersteunt hun ontwikkeling en het ontlast de dagelijkse leiding van nog een extra taak.

We hebben het bedrag voor de huiswerkbegeleiding echter niet begroot. De kosten voor het komende jaar worden geschat op € 3.000.

Mogen wij als bestuur opnieuw een beroep op u doen? Wilt u helpen om dit voor de kinderen mogelijk te maken? Elk bedrag, hoe groot of hoe klein ook, is kostbaar en draagt bij om dit samen voor hen te kunnen doen.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van St. ROKI, NL73 RABO 0135275717 o.v.v. Huiswerkbegeleiding Kérub.

Heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van Kérub. We wensen u een warme, gezegende decembermaand. Samen zien we uit naar het Licht van kerst.

Namens het bestuur van Stichting ROKI,

Jolanda Abspoel-Kromhout