ANBI gegevens

Stichting ROKI is m.i.v. 1 januari 2008 door de belastingdienst erkend als ANBI. Dat betekent dat uw giften aan onze stichting aftrekbaar zijn en blijven.

Stichting gegevens

Adres: Maasstraat 1, 1972 ZA IJmuiden
Telefoon: (+31) (0)6 21224420
KvK: 30180900
IBAN Reknr: NL73RABO0135275717
tnv St. ROKI p/a Maasstraat 1, 1972 ZA IJmuiden
BIC code: RABONL2U

ANBI Gegevens

Het bestuur van Stichting Roki bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Judith Reckers
Penningmeester: Irene Honkoop
Algemeen adjunct: Vacant
Creatieve zaken: Joke van Buren
PR en nieuwsbrief: Jolanda Abspoel-Kromhout

Beleidsplan: voor een actuele versie van het beleidsplan kunt u hier terecht
Secretarieel en Financieel verslag: het jaarverslag van 2022 kunt u hier vinden
Doelstelling: de doelstelling van onze stichting is te vinden in het beleidsplan
Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloningen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting ROKI heeft een Privacy Verklaring opgesteld ivm de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Een wet die uw gegevens beschermt. Klik hier voor de verklaring.

Uw gegevens worden conform de wet bij onze Stichting bewaard.