RONDZENDBRIEF VAN SANDRA

 

Juli 2007

 

Beste familie, vrienden en kennissen,

 

Het is dit keer erg moeilijk om een brief aan jullie te schrijven. In de vorige brief schreef ik over enkele veranderingen, die er zouden komen in Lidia Home. Deze veranderingen zullen niet in één keer gebeuren, maar wel zo spoedig mogelijk. Ik zal proberen duidelijk te maken wat deze veranderingen allemaal inhouden.

 

Vorig jaar hebben enkele sponsors aangeven dat ze het niet eens zijn met het beleid van Lidia Home. Helaas waren deze sponsoren onze hoofdsponsoren. Ze hadden (en helaas hebben) vooral veel commentaar op het management! Volgens hen kwam het door een slecht management dat drie van onze kinderen helaas niet op de manier uit het huis gegaan zijn, zoals wij dat hadden gewild. Twee van die drie kinderen wonen weer bij hun ouders, wat betekent dat ze in een hutje/krot ergens buiten een dorp wonen met hun vele familieleden. Voor hen betekende dat toen ter tijd vrijheid, niet achteruitgang! Hier waren ze vrij om te doen en te laten wat ze wilden. Beiden smeken elke keer als ze langskomen of we ze weer terug willen nemen! De oudste van de drie heeft het redelijk naar haar zin, ze heeft de vrijheid, helaas gebruikt ze die veel te vrij, wat vooral betekent, dat ze vooral leeft van alcohol, vrienden en veel plezier. Lang zal ze dit niet kunnen volhouden.

Dat dit geen goede ‘resultaten’(in hoeverre je hiervan kunt spreken) zijn is natuurlijk ook voor ons, degene die al jaren met deze kinderen werken, wel duidelijk! Maar dat betekent naar mijn mening niet, dat hierdoor het hele systeem overhoop moet gehaald worden.

Door deze uitingen van ongenoegen is er toen ter tijd een commissie tot stand gekomen van negen personen, die het toekomstige beleid van Lidia Home zouden uitwerken. Dus plannen maken die een grote verandering zouden moeten betekenen voor Lidia Home. In deze commissie werd ik ook gekozen. Hier konden we al onze gedachten over de toekomst van de kinderen uitspreken. Het was een hele klus om op één lijn te komen, maar vooral om het akkoord te krijgen van het sponsoren. Onze taak, de vier werkers van Lidia Home, de andere vijf van deze commissie waren van buiten het tehuis, was vooral een oplossing zoeken voor de op dit moment in Lidia Home wonende kinderen! Wij kennen de kinderen door en door en weten welk kind geschikt is voor welk plan.

Kort zal ik de plannen doorgeven. Dit betekent niet dat deze plannen ook werkelijk werkelijkheid zullen worden, want aan deze plannen hangt een aardig prijskaartje! Niet alleen financieel, maar vooral emotioneel voor de kinderen!

-        Onze groep kinderen bestaat uit een groot deel uit kinderen die rond de 16 jaar zijn. De kinderen boven de 16 jaar zijn een groep van 6 kinderen, te weten 3 jongens en 3 meiden. Het is de bedoeling hen op zichzelf te laten wonen met begeleiding. Eerst de 3 jongens, omdat deze meer kans hebben van slagen, ze zijn er namelijk aan toe om het in de samenleving te gaan proberen! Waar ze precies gaan wonen is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk in een flatje dichtbij Lidia Home.

-        We hebben al meer dan 5 jaar mogen zorgen voor de 3 ‘kleintjes’. Zoals wel duidelijk is, zijn deze de kleinsten van de groep. De tweeling is bijna 7 jaar en hun zus is bijna 10 jaar. Het is de bedoeling ze in een geschikt gezin te plaatsen. Ze blijven onder het beleid van Lidia Home, omdat het officieel niet mogelijk is hen te adopteren. Bijvoorbeeld: omdat hun moeder hen wettelijk niet wil afstaan! Emotioneel zijn deze drie kinderen de meest geschikte om nog in een gezin te worden geplaatst. In Roemenië hebben ze de meeste tehuizen (vooral van de staat) opgedoekt en de kinderen in gezinnen geplaatst. Dit betekent dat een echtpaar de zorg op zich neemt van op z’n minst 5 kinderen. De man heeft werk buitenshuis en de vrouw heeft als werk het opvoeden van de kinderen. Omdat we onze 3 kinderen niet over kunnen geven aan de staat, moeten we zelf voor een gezin zorgen, wat voor ons positiever is, omdat we vooral naar Christelijke gezinnen zoeken. De staat let daar minder op. Helaas hebben we tot heden nog geen gezin gevonden, dat geschikt zou zijn voor het in huis nemen van de 3 ‘kleintjes’!

-        De groep, die hierna zou overblijven, is een groep van 8 kinderen. Deze kinderen zijn de meest problematische. Het zijn 4 jongens en 4 meiden. Het is de bedoeling die op den duur, als ze daarvoor de leeftijd bereiken, op een goede plek te krijgen. Enkele van deze kinderen zijn namelijk zeer laag niveau en net niet geschikt om in een instituut te plaatsen, wat voor ons in ieder geval absoluut geen oplossing is, want helaas zijn er in Roemenië nog maar weinig geschikte instituten voor dit soort kinderen! Tot die tijd willen we ze leren meer op eigen benen te staan. Dit betekent dat ze leren koken, werken etc. Dit met een professionele methode/programma.

-        Uiteindelijk willen we Lidia Home door laten gaan, voor kinderen boven de 14 jaar, die vaak buiten de boot vallen (niet in gezinnen geplaatst kunnen worden, maar ook nog niet voor zichzelf kunnen zorgen). Het is de bedoeling dat in Lidia Home de jongens en de meiden gescheiden worden tegen de tijd.

 

Dit zijn, ZEER globaal, de plannen! Natuurlijk vraag(t) je/u zich af waar we op dit moment staan. Naar mijn gevoel kunnen we beter zeggen dat we ergens tussen in HANGEN.

Vanaf begin juni hebben we een nieuwe manager gekregen, die alle plannen moet gaan uitwerken. Wat hij tot nu toe doet in Lidia Home is zeer positief! Het is niet gemakkelijk om orde te maken en tegelijker tijd alles rollende te houden!

De eerste stappen zijn gemaakt. Omdat er op den duur maar enkele kinderen zullen zijn, hebben we minder werkers nodig. Ook moet er flink bezuinigd worden. Hierdoor is het de bedoeling dat we geen schoonmaakster en kokkin meer zullen hebben. Dit moet de werker gaan doen met de kinderen samen. Hierdoor heeft iedereen opnieuw moeten solliciteren! Enkele werkers zijn aangenomen, enkele moeten ander werk gaan zoeken. Tot aan 31 augustus zijn ze verzekerd van werk, daarna niet meer! Helaas hebben degene die niet zijn aangenomen ‘ziekteverlof’ genomen, wat betekent, dat we nu al met zeer weinig werkers zijn met wel 17 kinderen! Minder werkers is mogelijk, maar niet als je nog al de 17 kinderen hebt! Het is dus op dit moment erg chaotisch en vooral erg druk! De kinderen zijn er rustig onder. Officieel weten zij niet wie er weg gaat en wie niet, maar ze zijn ook niet dom, ze weten dat degene, die nu ‘ziekteverlof’ hebben opgenomen, niet zomaar verlof hebben genomen.

Het is op dit moment vakantie en we proberen die zo gevarieerd mogelijk te houden, zodat alles zo normaal mogelijk z’n gangetje kan gaan. Als we teveel in één keer veranderen, dan zullen we dat helaas merken in het gedrag van de kinderen. Wij, degene die blijven, hebben allemaal als werk motief: “Eerst wat het beste is voor de kinderen, daarna.......

 

Ik kan begrijpen dat deze brief misschien vele vragen bij jou/u oproept, maar ik heb geleerd dat het alleen maar energie van je afneemt dan dat het de problemen oplost als je er maar mee blijft lopen! Vragen kunnen beantwoord worden, maar op vele vragen kan alleen de tijd een antwoord geven! Geef ons die tijd! Ik heb er volkomen vertrouwen in dat het uiteindelijk goed zal komen met deze kinderen van Lidia Home. Ze zullen een moeilijke tijd tegemoet gaan, maar het is niet onmogelijk om hier positief uit te komen! Bid alstublieft voor hen! God is de enige die hen volkomen begrijpt en bij ze blijft, waar ze in de toekomst ook zullen zijn!

Ook financieel hebben we uw/jouw steun hard nodig! Al lijkt het voor u/jou maar weinig wat u/jij kunt geven, het is hard nodig, alle kleine beetjes maken de kans groter voor een goede toekomst voor deze kinderen! Ik heb er het volste vertrouwen in dat het allemaal rond zal komen!

 

Bedankt voor alles,

 

Gyöngyi, Magdi, Mari, Mónika, Ibolya, Rita, Enikő, Krisztina, Zolika, Ferike, Joszua, Csaba, Attila, V.István, M. István, Sz. István, Jóska.

 

Sandra.

 

 

Het adres van Sandra is:                    Giften blijven welkom op

Corunca 165                                     bankrekening 1352.75.717

Jud. Mures 547367                           t.n.v. Stichting ROKI te Wilnis

Romania                                           Correspondentieadres:

E-mail:                                              Trilgras 25, 3648 JC Wilnis

sandravanrijssel@yahoo.com             telnr. 0297-282022

         E-mail : vanrijssel@hetnet.nl

         of contact@roki.nl

Het adres van het kindertehuis is:

Lidia Children Home

Str. Mihai Eminescu 30

Tirgu Mures

Romania 4300

tel.nr. 00 40 265 21 43 61

fax nr. 00 40 276 21 49 10

E-mail : lidya@rdslink.ro

 

Stichting ROKI heeft een eigen website : www.roki.nl.

Giften via de Stichting ROKI zijn aftrekbaar van de belasting als gift voor een goed doel.