RONDZENDBRIEF VAN SANDRA.

(Naast deze brief bevat dit document ook:

  1. Nieuwsberichten van Stichting ROKI )

 

 

Sandra is niet in staat een Rondzendbrief te schrijven. De doktoren hebben vastgesteld dat ze de ziekte van Pfeiffer heeft en bepaald dat Sandra veel moet rusten en gezond eten. Ook is ze zo moe, dat het werken achter de computer niet mogelijk is. Daarom willen wij, als ouders van Sandra, jullie een beetje op de hoogte brengen van het wel en wee in Roemenië.

 

Voor degene die het nog niet weten, vertellen we een nieuwtje. Sandra heeft verkering met Attilla, 30 jaar jong. Zij en wij kennen Attilla al geruime tijd, omdat hij actief is in de JV van de kerk. Naast zijn werk heeft hij zitting in de gemeenteraad van Tirgu Mures en is hij ouderling in de kerk.

Voor Sandra is dit een heel fijne tijd, maar ook wel moeilijk. De vragen stormen op haar af.  Voor de trouwerij van onze dochter Marianne met Lucas Visser (op 1 juni 2006) komen ze beiden naar Nederland. Sandra wil dan aan Attilla haar omgeving laten zien, waar ze tot 7 jaar geleden leefde en kennis laten maken met de mensen hier. Dit is de eerste keer dat Attilla in Nederland is, dus voor hem is het ook spannend.

 

Sandra kreeg van de Stichting ROKI een vaste toelage per maand, naast de kosten voor een ziektekostenverzekering, visum etc. Omdat in Roemenië de inflatie geweldig is, kwam van haar de vraag of de toelage verhoogd kon worden. Het bestuur heeft ingestemd met een verhoging, maar dat moet ook allemaal betaald worden. We zijn zeer dankbaar voor al het geld, in kleine en grote bedragen, dat binnen komt, doch met vrijmoedigheid willen we als Stichting het bedrag bekend maken dat Sandra jaarlijks nodig heeft, dus inclusief alle verzekeringen, gas, elektriciteit, voedsel etc. Dit is een bedrag van €4350,-- per jaar. Misschien dat u haar elke maand een gift kunt geven, zodat haar inkomen een beetje meer gegarandeerd is? Uw giften zijn aftrekbaar bij de aangifte van de belasting.

 

In het kindertehuis gaat het met de kinderen gewoon z'n gangetje. Wel zijn er veel werkzaamheden verricht. Door steun van diverse stichtingen, waaronder ROKI, is de verwarmingsketel vernieuwd en alle radiatoren voorzien van thermostaatkranen. Mede door een heel mooie gift vanuit de Hervormde gemeente te Wilnis kon een nieuwe koelkast aangeschaft worden. De computer staat op instorten en er wordt een nieuwere en betere ter beschikking gesteld.

 

Sandra heeft zitting in een soort diaconale selectiecommissie. Dit moet even toegelicht worden. Via de diaconale organisatie CE-Union Tirgu Mures is een project gestart om probleem gezinnen te begeleiden. Veel gezinnen dreigen uit huis geplaatst te worden omdat één van de ouders geen werk meer heeft of anderszins in de schulden is geraakt. Zij worden dan op straat gezet en dat betekent voor de ouders onderdak bij familie en voor de kinderen is de straat. Ze worden gedwongen straatkinderen. Met het project worden de gezinnen financieel ondersteund door schuld sanering, worden kleding en medicijnen voor hen georganiseerd en krijgt men begeleiding van maatschappelijk en sociaal werk. Doel is om het gezin binnen twee jaar weer gewoon te laten functioneren, waarbij één van de ouders werk met voldoende inkomen heeft. Op deze wijze probeert men ongeveer acht gezinnen te helpen.

Als stichting ROKI hebben we ons twee jaar verbonden aan dit project en leveren we behalve een groot deel van de financiën, ook de kleding voor de gezinnen. Uiteraard ook de voorbede. Tijdens onze reis naar Roemenië hopen we de werkers te ontmoeten om hen te bemoedigen. Bidt u met ons mee?

 

Met de zigeunerschool is afgesproken dat we de nieuwbouwplannen in de koelkast zetten. Zij gaan zich richten op waar ze goed in zijn: kinderen onderwijs geven, waardoor deze in het gewone onderwijs kunnen instromen en meekomen. Wij ondersteunen hen door garant te staan voor twee jaar voor de kosten van de naailerares, de kokkin en elke dag de warme maaltijd voor de kinderen.

 

Namens Sandra

(en het bestuur van de Stichting ROKI),

 

Aart en Ria van Rijssel.

 

 

 

Het adres van Sandra is:                    Giften blijven welkom op

Corunca 165                                     bankrekening 1352.75.717

Jud. Mures 547367                           t.n.v. Stichting ROKI

Romania                                           te Wilnis

e-mail:                                              Correspondentieadres

sandravanrijssel@yahoo.com             Trilgras 25, 3648 JC Wilnis

0297-282022

e-mail : vanrijssel@hetnet.nl

Het adres van het kindertehuis is:

Lidia Children Home

Str. Mihai Eminescu 30

Tirgu Mures

Romania 4300

tel.nr. 00 40 265 21 43 61

fax nr. 00 40 276 21 49 10

e-mail : lidya@rdslink.ro

 

ROKI Nieuws

ROKI heeft een eigen website : www.roki.nl.

 

De ouders van Sandra vertrekken 22 maart naar Roemenie.

Binnenkort komt er een projectbeschrijving op internet van ons kersverse nieuwe project : Abandon Prevention. Ofwel : het voorkomen dat ouders en kinderen op straat komen te staan.  

 

Giften via de Stichting ROKI zijn aftrekbaar van de belasting als gift voor een goed doel.