RONDZENDBRIEF VAN SANDRA.

(Naast deze brief bevat dit document ook

  1. Nieuwsberichten van Stichting ROKI
  2. Jeugdvereniging ‘Op Weg gaat deze zomer naar Lidia Home’

 

 

Juni 2005.

 

Beste familie, vrienden en kennissen,

 

Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk heb ik mezelf aan het schrijven gezet.

Na 5 weken in Nederland te zijn geweest was het best even moeilijk om hier weer in het ritme te komen. Het was goed om zo lang weg te zijn geweest, want tijdens  zo’n lange periode ga je de gebeurtenissen met de kinderen, collega’s en andere activiteiten rondom Lidia Home met andere ogen zien. Dit betekent niet dat, tijdens mijn afwezigheid, alle problemen opgelost zijn. Het is en blijft moeilijk om zo’n grote groep tieners op te voeden. Juist nu is het van belang dat wij, als volwassenen op een lijn staan. Helaas is dit niet altijd het geval, al merk ik wel, dat er veranderingen zijn. Ik denk dat dit vooral komt omdat we strengere toezicht hebben gekregen. Dit betekent dat de collega’s sneller op het „matje“ worden geroepen. Moeilijk soms om zo te werken, maar als je werkt uit liefde voor deze kinderen en volgens de regels, dan hoef je niet bang te zijn. Meerdere malen gecorrigeerd worden heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld ontslag. Tot nu toe was dit niet het geval. Toch ben ik blij met deze regel, want niet alle collega’s werkten volgens de regels, wat zeer duidelijk zichtbaar is bij de kinderen.

 

Zelf heb ik mijn draai redelijk gevonden, maar moet wel voor mezelf duidelijk grenzen trekken. Dit is niet altijd even gemakkelijk, vooral wat betreft de kinderen. De kinderen komen om beurten met hun problemen, soms zo snel achter elkaar, dat je geen tijd hebt om even bij te komen. Het gevaar is dan, dat je vaak de negatieve gebeurtenissen laten heersen over de positieve en dat werkt alleen maar demotiverend. Voor sommige kinderen is het erg moeilijk te aanvaarden, dat ik op een iets andere manier met ze omga, maar ik weet nu wel dat het niet mogelijk is om altijd maar alles van jezelf te geven, want op den duur raakt je accu op en dan ben je er helemaal niet meer voor de kinderen. Mijn accu is weer behoorlijk opgeladen, maar ik moet er wel op letten, dat die niet weer „op“ raakt.

Tijdens de weken thuis heb ik  mogen zien, dat God het is Die alles onder controle heeft, ook deze kinderen. Hij heeft controle, ook wanneer wij dat niet hebben. Dit geeft me rust, want de controle over deze kinderen lijkt soms erg ver weg. Hij liet me dit zien: “Jij, Sandra….. doet alles wat mogelijk is en IK….doe alles wat voor jouw onmogelijk is!”

 

Met de kinderen gaat het verder redelijk. Ze doen examens, laatste repetities, want over 3 weken hebben ze vakantie. Ze kijken er gigantisch naar uit. In juli hopen we op kamp te gaan, even de vrije natuur in. We hebben besloten, dat in dit kamp alle activiteiten vrijblijvend zijn. We bieden ze allerlei activiteiten aan , maar zij beslissen zelf of ze er aan mee willen doen. Alleen na de maaltijden is er een korte „bijbelstudie“ en gebed waar iedereen aanwezig moet zijn. Ik denk, dat dit kamp zo toch slagen zal, juist door deze vrijheid. Ook voor de collega’s, die meegaan is het even een periode om ontspannen met de kinderen om te kunnen gaan.

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Meli (13 jr). Van de week heeft de kinderbescherming alle papieren ondertekend. Ze woont nu bij haar moeder en 10 broertjes en zusjes. De omstandigheden zijn zeer slecht. Ze wonen even buiten een dorp in een  éénkamer „woning“, geen ramen, 2 bedden en koken op open vuur. Toch lijkt Meli rustiger nu ze thuis woont, ze heeft er meer de vrijheid, tenminste de vrijheid waar ze altijd al naar uitkeek. Ze moet wel hard werken om haar dagelijkse kost te verdienen, maar daar heeft ze blijkbaar geen enkele moeite mee.

Het is moeilijk om weer een kind te laten gaan naar een plek waar weinig of geen

toekomst is. Toch heeft Meli daar absoluut geen moeite mee, ze heeft haar draai gevonden. Onze taak, om haar op te voeden is voorbij, maar altijd blijft onze taak om voor haar te bidden! Het zaad is ook in Meli’s hart gezaaid, meer dan bidden kunnen wij op dit moment niet voor haar doen.

 

Ik wil u\jouw vragen om voor de volgende dingen te bidden:

-          -          Dat de kinderen hun hart open voor het Evangelie.

-          -          Dat de collega’s de liefde van God zelf mogen ervaren, zodat ze dit kunnen en mogen doorgeven aan de kinderen

-          -          Dat de directrice kracht mag ontvangen om, na lange tijd van ziekte, haar taak weer te hervatten.

 

Joska’s verjaardag hebben we mogen vieren. Hij is 14 jaar geworden. Voor zijn verjaardag vroeg hij: handboeien, pistool en een psalmboekje. Het is elke dag weer de vraag, hoe Joska van school komt: als politieagent (zeer aggresief, luidruchtig en baldadig) of als dominee (zeer rustig, goedwillig, vrijgevend en een vredemaker). Het spreekt voor zich, dat iedereen hoopt dat om 5 uur ’s middags ‚DOMINEE Joska’ de poort binnen komt lopen in plaats van ‚POLITIE Joska’. Van de week vroeg ik ‚POLITIE Joska’ waarom hij niet altijd ‚DOMINEE Joska’ kon zijn. Hij legde toen uit waarom niet: „Ik kan niet altijd dominee zijn, want daar word ik moe van, alleen Jezus kan dit, ik niet!“ „Maar je kan het toch proberen?“ probeerde ik nog. Met een diepe zucht: “Neehee, dat kan ik niet, want Jezus hoort bij God, Jezus is God’s Zoon en ik ben NIEMANDS zoon!“

Na dit voorval vraag ik mezelf niet meer af hoeveel Joska begrijpt van wat we hem proberen bij te brengen en in hoeverre hij zijn eigen situatie begrijpt!

 

Als laatste wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes, bemoedigende woorden, mailtjes en zelf gebakken koekjes etc. tijdens mijn verblijf thuis in Nederland. Het deed me zeer goed!

 

De hartelijke groetjes van ons allemaal,

Monika, Ferike en Zolika, Ibolya en Jozsua, Krisztina, Gyöngyi, Mari, Enikö, Magdi, Rita, Attila, V. Istvan, Sz. Istvan, M.Istvan, Csabi en Joska..

 

Sandra.

 

 

Het adres van Sandra is:                    Giften blijven welkom op

Corunca 165                                     bankrekening 1352.75.717

Jud. Mures 547367                           t.n.v. Stichting ROKI

Romania                                           te Wilnis

e-mail:                                              Correspondentieadres

sandravanrijssel@yahoo.com             Trilgras 25, 3648 JC Wilnis

0297-282022

e-mail : vanrijssel@hetnet.nl

Het adres van het kindertehuis is:

Lidia Children Home

Str. Mihai Eminescu 30

Tirgu Mures

Romania 4300

tel.nr. 00 40 265 21 43 61

fax nr. 00 40 276 21 49 10

e-mail : lidya@rdslink.ro

 

ROKI Nieuws

ROKI heeft een eigen website : www.roki.nl.

Nog een berichtje van de ouders van Sandra:

 

Het bestuur van Stichting ROKI heeft besloten om Sandra ook vakantiegeld te geven, om haar daarmee de gelegenheid te geven ook iets voor zichzelf te doen. U zult begrijpen dat de Stichting dit doet van jullie giften en daar zijn we erg dankbaar voor. Toch moet, waar uit gaat ook in komen en daarom vragen wij jullie, voor zover jullie dat nog niet doen, om Sandra te (blijven) ondersteunen. Misschien maandelijks een klein bedragje? Ze leeft de laatste jaren van minder dan het minimum inkomen en dat is in haar geval €150 per maand. Dit terwijl alle kosten in Roemenië i.v.m. het toetreden bij de EU schrikbarend stijgen.

We krijgen veel goederen voor Roemenie, maar niet alles is daar nodig. Met toestemming van de gevers gaan we een verkoping organiseren van de niet te verzenden goederen. De opbrengst is om de transportkosten van het verzenden van de goederen te dekken. We betalen nu €37,50 per kubieke meter (Nederland tot grens Roemenie), plus €45 voor transport in Roemenie zelf. Nu wordt dat betaald door de Stichting ROKI. We hopen met de verkoping een deel van deze kosten te kunnen dekken. Houdt u de berichtgeving daarover in de gaten. Ook staan er constant kaarten t.b.v. de Stichting te koop in de Roeping achter de Hervormde kerk te Wilnis.

 de kinderen, collega

 

Jeugdvereniging ‘Op Weg’  naar Roemenie

De jeugdvereniging ‘Op Weg van de Hervormde Gemeente van Wilnis gaan 2 weken naar Roemenië’, om zich in dienst stellen van de naaste. Zij betalen hun reis- en verblijfskosten zelf, maar willen Lidia Home en de kinderen ondersteunen door een carport annex jeugdhonk te bouwen met daarbij drie grote verplaatsbare picknicktafels. Ook houden ze met de kinderen een soort Vakantie Bijbel Week. Dat kost allemaal geld en met acties willen ze dit bij elkaar brengen. Ze maken de kerk van de NH Gemeente in Wilnis  schoon, bedelen bij bedrijven en stichtingen, regelen een ontbijtje voor jullie etc. Mogen ook zij op jullie rekenen? Informatie kunnen jullie via Marianne en José van Rijssel (0297-282022) krijgen en ook op de website www.roki.nl wordt hierover een nieuwsitem geplaatst.

 

Al de giften via de Stichting ROKI zijn aftrekbaar van de belasting als gift voor een goed doel. Wellicht nog een reden om wat te geven voor Sandra of de jongerengroep.