RONDZENDBRIEF VAN SANDRA.

 

December 2004/januari 2005.

 

Beste familie, vrienden en kennissen,

 

Allereerst wil ik beginnen met jullie allemaal (nog) een goede kerst en een gezegend nieuwjaar toe te wensen. Het nieuwe jaar begin ik meestal met een hoop goede voornemens, waar ik meestal de helft niet van kan waarmaken. Maar vanmorgen lazen we uit Micha 6:8..."De Here heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en u best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God"

Dit is een voornemen die vanaf vandaag ingaat. Eerlijk zijn, rechtvaardig en nederig. Niet dat ik dit zal kunnen waarmaken, maar het mooie van dit "goede voornemen" is dat je het niet zelf hoeft te doen. Je zult het ontvangen. Want wat God van ons vraagt, geeft Hij ook. Zo ga ik de kerstdagen en het nieuwe jaar in.

 

In Lidia Home gaat het zo z'n gangetje. Helaas niet altijd zoals wij dat willen.

Gy.Kristina(14 jaar) is uiteindelijk uit huis geplaatst en woont nu bij haar vader en stiefmoeder. Helaas gaat ze daar door met haar bezigheden op straat. Jammer, maar dit is wat ze alleen maar wilde...vrijheid! Ik vraag me af of dit echte vrijheid is!

 

De afgelopen twee maanden hebben we weer heel wat moeten doorstaan met M.(ze is12 jaar) die in de sporen van Kristina verder is gegaan. Ze is 2 weken van huis weggelopen en is uiteindelijk thuisgebracht door de politie. Nu ze weer bij ons is, is het verre van rustig in het huis. Om het minste en geringste slaat ze op tilt en is het huis te klein voor haar. Hiervoor heb je echt geduld en rust nodig, wat niet altijd voor handen ligt. Moeilijk om evenwicht te vinden, want de manier hoe je op M. moet reageren werkt absoluut niet bij de rest van de kinderen.

Wij verwachten dat M. binnenkort weer zal weglopen en het hele verhaal weer van voor af aan zal beginnen. (Bericht van de ouders van Sandra: ze is inderdaad weer weggelopen en tot heden nog nergens getraceerd.)

 

De afgelopen maand speelt bij ons (de collega's) erg de vraag of we niet te hoge verwachtingen hebben van deze kinderen. Het zijn en blijven kinderen, die in hun eerste levensjaren beschadigd zijn en deze "deuken" zijn niet te genezen, deze zijn blijvend. Ook is het grootste deel van onze kinderen zigeuner. Ze hebben een ander temperament en hun levenswijze is anders dan die van andere groeperingen. Wij dachten dat door de juiste opvoeding onze kinderen een 'normaal' leven zouden voortzetten, maar we zijn er nu wel achter dat onze kinderen veel mee hebben gekregen via hun genen. Dit betekent niet dat we het werk opgeven, maar dat we onze verwachtingen lager moeten zetten. Iets wat je niet  'even' doet! Gebed is hier hard voor nodig!

 

Gelukkig zijn er ook leuke dingen in en rond Lidia Home.

Bijvoorbeeld nu rond de kerst spelen we het spelletje 'schaap en engel' (vertaald vanuit het Hongaars). Iedereen trekt een lootje met een naam erop. Voor die persoon moet hij tot aan kerstavond zorgen. Bijvoorbeeld door hem of haar welterusten te wensen of een mooie tekening te maken. Sommige kopen zelfs van hun maandelijkse zakgeld iets moois of iets lekkers. De kinderen (en de volwassenen) doen dit met zo'n grote overgave. Erg leuk, maar vooral mooi om te zien.

 

Monika (7jaar) zit in de eerste klas. Dit betekent dat ze leert lezen en schrijven. Ze doet het uitstekend. Toen ze voor het eerst haar rapport kreeg had ze allemaal negens en tienen. Ik vroeg me af of de juf de kinderen gewoon wilde stimuleren. Maar toen ik het aan Monika's juf vroeg, was dit dus absoluut niet het geval. Monika doet zo hard haar best, dat ze de cijfers zelf heeft verdiend. En het is waar. We hoeven haar nooit te stimuleren om haar huiswerk te maken, dat doet ze helemaal zelf. Alleen met de Roemeense taal heeft ze hulp nodig.

 

En als laatste een leuke uitspraak van Ferike (4jaar):

Aan één van mijn collega's vertelde ik een mooie uitspraak, die ik die dag had gelezen. Ferike was naast ons aan het spelen. De uitspraak was: Kerst is een tijd om na te denken over wat God aan ons gaf en wat wij Hem kunnen geven. Na een tijdje gespeeld te hebben reageerde Ferike:"God heeft mij nog geen sneeuw gegeven, dus kan ik Hem ook geen sneeuwpop terug geven." Heerlijke kinder logica !!!

 

Enkele mensen uit Nederland vroegen mij wat vragen over politiek. Echt volgen doe ik dat eigenlijk niet, maar nu de verkiezingen achter de rug zijn, weet ik er wel iets van.

De afgelopen weken was het nieuws, en de kranten, vol van de verkiezingen. Het ging vooral om 2 personen, Nastase en Basescu. Uiteindelijk is het Basescu geworden. Hier zijn we een beetje van geschrokken, omdat hij niet zo'n breeddenkend persoon lijkt. Hij richt zich vooral op het Roemeense volk, wat hier in Roemenië problemen zou kunnen geven, want een zeer groot deel van de Roemeense bevolking is Hongaars. Nastase was meer  gericht op het westen dan Basescu. Vele politieke partijen hebben al aangegeven, dat Basescu niet lang president zou zijn, want er blijkt een wet te bestaan dat als hij niet voldoet aan de eisen als president, dat hij dan afgezet zal kunnen worden. Dit zou chaos kunnen betekenen. Maar goed, we moeten maar afwachten.

 

Met de kerst en oud en nieuw, hopen mijn ouder en mijn twee jongste zussen te komen. Ik hoop voor hen en ook voor de kinderen, dat er sneeuw gaat vallen, want het zijn hier echt de 'donkere-dagen-voor-kerst' grauw en donker. Van het weekend geven ze sneeuw op, maar goed, het is dan wel bijna kerst en dan doen ze wel eens van die mooie voorspellingen. Dus we moeten maar zien.

 

Nou dit was het weer. Ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes, sms-jes en e-mails etc. Het is altijd fijn om berichtjes te ontvangen. Ook wil ik iedereen vragen om door te blijven bidden voor dit werk. Voor geduld voor de collega's en wijsheid voor onze directrice.

 

De hartelijke groeten van ons allemaal,

 

Sandra.

 

NB. Sandra en Ibolya hebben nu een vaste telefoon in huis en zijn daar ook bereikbaar voor contacten. Hun telefoonnummer is: 00 40 265 254 715.

 

Zoals waarschijnlijk sommigen van jullie weten zijn we de Kerstdagen en de jaarwisseling in Roemenië geweest. Dat was een belevenis op zich, want wij kreunen om twee kerstdagen, nu daar hebben ze drie kerstdagen. De sneeuw was er slechts één nacht, maar in de schaduw konden wij, samen met Monica, heerlijk sleetje rijden.

Wij mochten een hoeveelheid C1000 pakketten meenemen en als kerstpakket laten uitreiken aan de medewerkers van het kindertehuis. Een ieder hartelijk dank daarvoor. We gaan in april 2005 weer daar heen en nemen dan de andere helft mee voor de medewerkers van de zigeunerschool, die zich belangeloos inzetten voor het onderwijs aan zigeunerkinderen.

 

De opleidingen in de zigeunerschool als naai(st)er en voor de computers zijn voltooid of liggen op schema. Ze zijn echt allemaal dol enthousiast en gedreven om wat te leren. Nu liggen er contacten om een werkplek voor deze jongeren te organiseren.

 

Voor de nieuwbouw hebben we nu toestemming gegeven de architect definitieve plannen te laten maken. Best wel spannend om aan zo’n groot project te werken, maar stapje bij stapje gaat alles voorspoedig. We worden daarbij gezegend.

 

 

Het adres van Sandra is:                    Giften blijven welkom op

Corunca 165                                     bankrekening 1352.75.717

Jud. Mures 547367                           t.n.v. Stichting ROKI

Romania                                           te Wilnis

E mail:                                              Correspondentieadres

sandravanrijssel@yahoo.com            Trilgras 25, 3648 JC Wilnis

0297-282022

e mail : vanrijssel@hetnet.nl

Het adres van het kindertehuis is:

Lidia Children Home

Str. Mihai Eminescu 30

Tirgu Mures

Romania 4300

tel.nr. 00 40 265 21 43 61

fax nr. 00 40 276 21 49 10

e-mail : lidya@rdslink.ro